Als we in Nederland iets nieuws kopen kun je ervan uit gaan dat er garanties gegeven worden op de deugdelijkheid, functioneren, stuk gaan en dergelijke. Wettelijk is er in ieder geval geregeld wat de minimale garanties en garantietermijnen moeten zijn.

Bij nieuwbouwprojecten zoals woningen appartementen maar ook kantoren, scholen, bruggen en wegen worden ook bij oplevering van het project garanties gegeven. Dit op onderdelen als deugdelijkheid, waterdichtheid, functioneren, materialen, constructie, werkzaamheden en installaties. Om de gebruiker en koper zekerheid te geven dat als er later iets niet in orde is, men op de garantie terug kan vallen. De garantietermijnen van bouwprojecten gaan meestal in na de onderhoudsperiode van 3, 6 of 12 maanden afhankelijk van het soort bouwwerk. Bij woningen of appartementen is dit meestal vanaf 3 maanden. Gebreken binnen deze onderhoudstermijn moeten hersteld worden. Natuurlijk vallen daar dan geen beschadigingen en oneigenlijk gebruik onder. Na de onderhoudsperiode gaan de garantietermijnen in voor de verschillende onderdelen zoals hang en sluitwerk, schilderwerk, tegelwerk, installaties, sanitair, waterdichtheid daken en gevels. Voor ieder onderdeel gelden weer andere garantieperiodes. Meestal van 1 tot 10 jaar. Voor bijvoorbeeld hang en sluitwerk meestal 1 jaar en voor de constructie meestal 10 jaar. Voor verborgen gebreken (dit zijn gebreken die niet eerder ontdekt konden worden) geld meestal een periode van 6 of 10 jaar ingaande na de onderhoudsperiode. Bij zeer ernstige gebreken aan bijvoorbeeld de fundering of draagconstructie, dit zijn gebreken waarbij een bouwwerk geheel of gedeeltelijk teniet gaat door bijvoorbeeld instorting, geldt vaak een garantietermijn van 20 jaar. Ook weer ingaande na de onderhoudsperiode.

Let op als koper, de garantie kan vervallen.

De koper, opdrachtgever moet er wel goed op letten dat ze de onderhoudstermijnen en voorschriften goed aantoonbaar naleeft. Het is van belang onderhoud volgens de voorgeschreven perioden door een erkend bedrijf uit te laten voeren. Waar ook op gelet moet worden is dat als men werkzaamheden of onderhoud door een ander bedrijf uit laat voeren als die het werk gemaakt heeft, dat dan vaak (niet altijd) de garantie vervalt. Bij bijvoorbeeld schilderwerk zijn de voorschriften vaak, dat ieder jaar alle liggende houten delen en houtverbindingen nagekeken en onderhouden moeten worden door een erkend schildersbedrijf. Om de paar jaar moet alles weer opnieuw geschilderd worden. Als men dit niet aantoonbaar naleeft en er zou bijvoorbeeld later houtrot binnen de garantieperiode ontstaan, dan kan men geen aanspraak meer maken op de garantie van de houten kozijnen. Een ander voorbeeld is dat als de woning net opgeleverd is, men zelf vaak de wandafwerking zoals bijvoorbeeld behang, structuurpleisterwerk aan gaat brengen. Vaak worden dan de radiatoren door de koper of opdrachtgever zelf verwijderd en weer gemonteerd. Vaak lekken de radiatoren daarna. De aannemer of onderaannemer is hier niet verantwoordelijk voor. Het beste is dus de aannemer opdracht te geven de radiatoren te laten demonteren en weer te laten monteren.

De waarborggarantie.

Projecten met een woonbestemming zoals woningen en appartementen worden vaak onder waarborggarantie gebouwd. De waarborger kan bijvoorbeeld Woningborg, SWK of Bouwgarant en dergelijke zijn. De aannemer geeft hierbij nog steeds de garanties, maar mocht om een of andere reden de aannemer zijn garantieverplichtingen niet meer na kunnen komen, door bijvoorbeeld een faillissement, dan worden de garantieverplichtingen overgenomen door de waarborger. Zij zorgen er ­­dan voor dat het project afgebouwd wordt als de aannemer al vóór de oplevering failliet zou gaan. Mocht er in de loop der jaren na de oplevering aanspraak gemaakt moeten worden op een garantie binnen de garantieperiode en als ook dan de aannemer zijn verplichtingen niet meer na kan komen, ook dan kan men bij de waarborger aankloppen. Het is dus van belang als men een nieuwbouwhuis wil kopen om na te gaan of er onder waarborggarantie gebouwd wordt. Dit biedt namelijk meer zekerheid. Voor aannemers is het van belang dat zij een goede garantieadministratie bijhouden. Zij moeten van al door hun gebouwde projecten bij een garantiemelding snel kunnen vinden of het nog onder de garantie valt, of het misschien niet onder de garantie uitsluiting valt, wie het onderdeel geleverd of gemaakt heeft. Bij veel bedrijven is dit niet op orde. Gelukkig is er tegenwoordig veel gedigitaliseerd en is er interessante software die deze administratieve rompslomp goed kan structureren.

Afbeelding bij artikel garanties in de bouw 2017

Afbeelding bij artikel garanties in de bouw 2017