Monumentale panden zijn schitterend en hebben een enorme historische waarde, het is dan ook een unieke ervaring om in een monumentaal pand te wonen. Echter komen er ook veel nadelen kijken bij monumentale panden. In dit blogbericht lees je er alles over.

Wat zijn monumentale panden?

Een monumentaal pand is een gebouw met cultuurhistorie of wetenschappelijke waarde. In nederland zijn er verschillende soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Zowel het rijk, de provincie als de gemeente kunnen een pand bestempelen tot monument.

Een stads- of dorpsgezicht is een bepaald gebied met beeldbepalende gebouwen. Deze gebieden hebben dan ook andere regels, zo is een bestemmingsplan voor zo’n gebied vaak veel gedetailleerder dan een normaal bestemmingsplan. Niet elk pand in zo’n gebied hoeft een monument te zijn.

Voor- en nadelen wonen in een monumentaal pand

Het wonen in een monumentaal pand kent vele voor- en nadelen, hieronder een overzicht:

Voordelen:

  • de eigenaar bezit een uniek en bijzonder pand met een grote historische waarde, ook heeft het pand een beschermde status.
  • de eigenaar kan veel leren over de geschiedenis van het pand.
  • de eigenaar kan gebruik maken van advies en ondersteuning bij de instandhouding. van het monument via de gemeente, de rijksdienst voor het cultureel erfgoed en de monumentenwacht in jouw provincie.
  • Daarbij kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning bij onderhoud en restauratie.

Nadelen:

  • Het pand moet zijn historische en unieke monumentale waarde behouden, behalve dat dit betekend dat er niet (zomaar) verbouwd mag worden, vraagt het ook de nodige onderhoud.
  • Bij verbouwingen, restauraties of aanpassen van het gebouw dient dan ook een omgevingsvergunning aangevraagd te worden.
  • om deze vergunning te krijgen gaat vaak meer tijd overheen dan over andere vergunningstrajecten
  • kosten voor onderhoud en restauratie vallen hoger uit vanwege vaak speciale materialen en technieken.

Beschermde status

De beschermde status van een monument gaat verder dan de buitenkant van het pand. Zo valt bijvoorbeeld ook het interieur onder de bescherming. Het is niet zo dat je iets mag met een monumentaal pand, wel vraagt het om tijdige afstemming met je gemeente.

Wetten  en verplichtingen

De erfgoedwet heeft de Monumentenwet van 1988 vervangen als het gaat om gebouwde monumenten en archeologie. In deze wet is geregeld hoe monumenten aangewezen kunnen worden. uitgangspunt is dat een monument op slecht een lijst voorkomt (dus het kan niet zo zijn dat een monument op de lijst voor rijksmonumenten en provinciale monumenten voorkomt). Stads- en dorpsgezichten worden deels door de minister van infrastructuur en milieu aangewezen.

Veel gemeenten hebben een gemeentelijke monumentenlijst, op basis van een gemeentelijke erfgoedverordening.

Als eigenaar van een monument kan je in principe niet verplicht worden om je monument te onderhouden, wel kunt verplicht worden om maatregelen te nemen bij bijvoorbeeld ernstig verval. De gemeente kan handhavend optreden, op basis van bijvoorbeeld de gemeentelijke erfgoedverordening of het bouwbesluit.

Een monument kopen?

Ben je geïnteresseerd om een monument te kopen? Neem dan contact op met Adfinis, deze makelaarskantoor in Deventer kan je uitstekend begeleiden bij de aankoop van jouw droomwoning.